Omnibus

Omnibus 2017
Dnia 16 maja 2017r w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus 2017”. O tytuł  „ Omnibusa 2017” walczyli reprezentanci klasy I –Emila Findysz i Paulina Serafin, klasy II -Bartosz Jędrzejowski i Gabriel Findysz, klasy IIIA – Paulina Buchholz i Artur Cichy, klasy IIIB – Emilia Janczak i Marcin Mazur.
Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie  zmagali się w czterech etapach wykazując się olbrzymią wiedzą o życiu zwierząt i otaczającej nas przyrodzie.
Nad sprawnym przebiegiem  konkursu czuwało jury w składzie:  kierownik szkoły  pani  Krystyna Matczak i pani Małgorzata Augustyniak.
Największą liczbę punktów we wszystkich konkurencjach, a zarazem tytuł          „ Omnibusa 2017” otrzymał zespół klasy IIIA, drugie miejsce zdobyła klasa II, trzecie miejsce klasa I, czwarte miejsce klasa IIIB.
Sponsorami nagród tegorocznego konkursu była Rada Rodziców oraz pani kierownik  szkoły Krystyna Matczak.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Alina Górska i Monika Maziec.