Kadra pedagogiczna

Dyrektor SP im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach – mgr Cecylia Brodzińska
Wicedyrektor – mgr Ewa Dudek
Kierownik Szkoły Filialnej w Lesznie Górnym – mgr Krystyna Matczak
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach- Szkoła
Filialna w Lesznie Górnym w roku szkolnym 2017/2018

        Imię i nazwisko                           nauczany przedmiot

Monika Maziec                              edukacja wczesnoszkolna- przedszkole
Krystyna Azarko                            edukacja wczesnoszkolna
Alina Górska                                  edukacja wczesnoszkolna
Mirabella Hołowczak                      edukacja wczesnoszkolna-świetlica  
Anna Dudra- Światowska              edukacja wczesnoszkolna
Janusz Górski                                edukacja przez szachy
Krystyna Matczak                           język polski
Małgorzata Urbaniak                       język polski
Krystyna Matczak                           historia
Paweł Chełski                                 matematyka, zajęcia komputerowe
Alina Kaczmarek                             przyroda, pedagog
Alicja Sikorska                                 zajęcia techniczne
Marzena Zygmunt                            religia- kl.IV,V,VI
Joanna Bojska                                 religia przedszkole, kl.0, I,II,III
Katarzyna Witkowska                      język niemiecki
Janusz Górski                                  wychowanie fizyczne
Małgorzata Augustyniak                   terapeuta pedagogiczny, bibliotekarz,
wych. do życia w
rodzinie                
Anna Amiłowska Czaja                    psycholog szkolny
Lilla Stolarczyk- Summad                wychowanie przedszkolne, plastyka
Helena Borsuk                                  edukacja wczesnoszkolna
Krzysztof Boczniewicz                    muzyka
Wiesława Ziółkowska- Sterniczuk   logopeda