Kadra pedagogiczna

Dyrektor ZS w Wiechlicach – mgr Cecylia Brodzińska

Kierownik filii w Lesznie Górnym – mgr Krystyna Matczak

Nauczyciele Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach- Filia w Lesznie Górnym w roku szkolnym 2015/2016

Imię i nazwisko nauczany przedmiot

 • Monika Maziec                       edukacja wczesnoszkolna
 • Krystyna Azarko                    edukacja wczesnoszkolna
 • Alina Górska                          edukacja wczesnoszkolna
 • Mirabella Hołowczak             edukacja wczesnoszkolna  
 • Anna Dudra- Światowska     edukacja wczesnoszkolna
 • Edward Jagielski                   edukacja przez szachy
 • Krystyna Matczak                  język polski
 • Ewa Szołomiak                     język polski
 • Maciej Siwicki                        historia
 • Paweł Chełski                        matematyka, zajęcia komputerowe
 • Alina Kaczmarek                   przyroda, pedagog
 • Alicja Sikorska                       zajęcia techniczne, logopeda
 • Monika Zwolska                     religia,
 • Katarzyna Witkowska           język niemiecki
 • Janusz Górski                       wychowanie fizyczne
 • Marek Kozieł                         wychowanie fizyczne
 • Małgorzata Augustyniak       bibliotekarz, wych. do życia w rodzinie                        
 • Anna Amiłowska Czaja        psycholog szkolny
 • Aniela Horodecka                 zajęcia świetlicowe
 • Lilla Stolarczyk- Summad   wychowanie przedszkolne, plastyka, muzyka
 • Helena Borsuk                     wychowanie przedszkolne