Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Program ,,RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Codzienne życie niesie ze sobą wiele zagrożeń, dlatego istnieje potrzeba edukacji uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Powinna ona obejmować już uczniów najmłodszych klas, aby byli przygotowani do rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z niebezpieczeństwem oraz udzielania pierwszej pomocy.

Aby móc prowadzić taką edukację w kwietniu 2010 r. panie: Alina Górska i Monika Maziec uczestniczyły w kursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do zacnego grona instruktorów pierwszej pomocy dołączyły w roku szkolnym 2013/2014 panie: Małgorzata Augustyniak i Alicja Sikorska.

Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystały organizując w szkole zajęcia (od rokuszkolnego 2013/2014 prowadzi je pani Małgorzata Augustyniak) „Ratujemy i Uczymy Ratować”, których celem jest:

  • przygotowanie uczniów do właściwego postępowania w nagłych wypadkach, by było ono zarówno bezpieczne jak i skuteczne,
  • poznanie podstawowych czynności, które można wykonać, aby pomóc poszkodowanemu,
  • kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób wymagających pomocy.

 

Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu z grupą uczniów. Szkolenie każdej grupy odbywa się w ramach dodatkowych zajęć, a kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych nabytych podczas zajęć. Uczniowie podczas szkolenia oglądają film, pracują z podręcznikiem, ale przede wszystkim wykonują ćwiczenia praktyczne.

Uczą się jak wezwać pomoc, co powiedzieć dyspozytorowi oraz jak wykonać prawidłowe uciski klatki piersiowej ( ćwiczenia na manekinie).

Umiejętności, które uczniowie zdobędą mogą przyczynić się do tego, że będą umieli pomóc sobie i innym, gdyby taka pomoc była potrzebna. Posiadana wiedza w tym zakresie pozwoli uniknąć dużego stresu, który towarzyszy w takich sytuacjach.

Dzieci wdrożone do pierwszej pomocy, właściwego zachowania w chwilach zagrożenia mogą przyczynić się do uratowania życia osoby potrzebującej pomocy.

W maju 2010 roku były już pierwsze efekty prowadzonych zajęć – 30 uczniów z naszej szkoły zostało przeszkolonych i zdało egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy. W roku 2011 egzamin zdało 25 uczniów, a w 2012 roku 30 uczniów. W 2014 r. – 28 uczniów, 2015 r. – 20 uczniów, w 2016 – 25 uczniów, w 2017 – 16 uczniów. W roku 2015 dzięki odpowiedniej postawie uczniów i nauczycielki uratowany został młody człowiek. Dzieci miały przydzielone zadania, zachowały się wzorowo. Za bohaterski czyn uczniowie nauczycielka zostali odznaczeni przez panią kierownik Ewę Dudek medalem „BOHATER’’! Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Szprotawie kpt. mgr inż. Daniel Pelc zaprosił młodych bohaterów z opiekunką do jednostki w celu jej zwiedzania. Z zaproszenia oczywiście skorzystali!

Ważna informacja: w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” będą w szkole prowadzone systematycznie przez panią Małgorzatę Augustyniak od II semestru. Natomiast w I semestrze proszę oczekiwać galerii i notatek z różnych działań dotyczących pierwszej pomocy.
——————————————————————-

rko2017 Galeria >>>

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym spotkało się 27 uczestników (w tym uczniowie klasy IV a i II oraz przedstawiciele kl. V i VI), którzy bili rekord w resuscytacji  krążeniowo – oddechowej. Akcję zorganizowała Fundacja WOŚP w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Współorganizatorami była Szkoła Podstawowa i Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie Górnym. „To największa lekcja pierwszej pomocy” – stwierdziła koordynatorka akcji pani Małgorzata Augustyniak. Zgodnie w tym utwierdzili ją panowie: Marek Maziec, Piotr Dubiel, Dariusz Malinowski oraz pani Alina Górska.

 ——————————————————————-

Numery alarmowe – 11 X 2017
Tematem przewodnim październikowej lekcji pierwszej pomocy było przypomnienie uczennicom klasy IV b numerów alarmowych. Pani Małgorzata Augustyniak powiedziała dziewczynom, w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby i jak im przekazać informacje. Uczennicom najbardziej spodobała się improwizacja rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem starych modeli aparatów telefonicznych.

——————————————————————–

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

————————————————
Archiwum 2016/2017

My i OSP Leszno Górne 2014 – 2017