Pomoc przedmedyczna

PIERWSZA POMOC

Prowadzenie zajęć ,,RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Codzienne życie niesie ze sobą wiele zagrożeń, dlatego istnieje potrzeba edukacji uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Powinna ona obejmować już uczniów najmłodszych klas, aby byli przygotowani do rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie z niebezpieczeństwem oraz udzielania pierwszej pomocy.

Aby móc prowadzić taką edukację w kwietniu 2010 r. panie: Alina Górska i Monika Maziec uczestniczyły w kursie „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do zacnego grona instruktorów pierwszej pomocy dołączyły w roku szkolnym 2013/2014 panie: Małgorzata Augustyniak i Alicja Sikorska.

Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystały organizując w szkole zajęcia (od roku szkolnego 2013/2014 prowadzi je pani Małgorzata Augustyniak) „Ratujemy i Uczymy Ratować”, których celem jest:

  • przygotowanie uczniów do właściwego postępowania w nagłych wypadkach, by było ono zarówno bezpieczne jak i skuteczne,
  • poznanie podstawowych czynności, które można wykonać, aby pomóc poszkodowanemu,
  • kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób wymagających pomocy.

Zajęcia te prowadzone są raz w tygodniu z grupą uczniów. Szkolenie każdej grupy odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art.42. ust. 2 pkt 2 KN, a kończy się sprawdzeniem wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych nabytych podczas zajęć. Uczniowie podczas szkolenia oglądają film, pracują z podręcznikiem, ale przede wszystkim wykonują ćwiczenia praktyczne.

Uczą się jak wezwać pomoc, co powiedzieć dyspozytorowi oraz jak wykonać prawidłowe uciski klatki piersiowej ( ćwiczenia na manekinie).

Umiejętności, które uczniowie zdobędą mogą przyczynić się do tego, że będą umieli pomóc sobie i innym, gdyby taka pomoc była potrzebna. Posiadana wiedza w tym zakresie pozwoli uniknąć dużego stresu, który towarzyszy w takich sytuacjach.

Dzieci wdrożone do pierwszej pomocy, właściwego zachowania w chwilach zagrożenia mogą przyczynić się do uratowania życia osoby potrzebującej pomocy.

W maju 2010 roku były już pierwsze efekty prowadzonych zajęć – 30 uczniów z naszej szkoły zostało przeszkolonych i zdało egzamin praktyczny z udzielania pierwszej pomocy. W roku 2011 egzamin zdało 25 uczniów, a w 2012 roku 30 uczniów. W 2015 r. – 28 uczniów, 2015 r. – 20 uczniów. W roku 2014 dzięki odpowiedniej postawie grupy uczniów i nauczycielki uratowany został młody człowiek. Dzieci miały przydzielone zadania, zachowały się wzorowo. Za bohaterski czyn uczniowie i nauczycielka zostali odznaczeni przez panią kierownik Ewę Dudek medalem „BOHATER’’! Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie kpt. mgr inż. Daniel Pelc zaprosił młodych bohaterów z opiekunką do jednostki w celu jej zwiedzania. Z zaproszenia oczywiście skorzystali!