2017/2018

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca:
Emilia Sembrat

Wiceprzewodniczący:
Ksawier Olechowski

Sekretarz:
Tatiana Sembrat

Skarbnik:
Agnieszka Wisełka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Mirabella Hołowczak

Samorząd Uczniowski:

  • pełni opiekę nad Sztandarem Szkoły,
  • jest współorganizatorem apeli inaugurujących nowy rok szkolny oraz  podsumowujących  pracę szkoły za I i II semestr.
  • przeprowadza wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
  • przeprowadza wybory Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka,
  • bierze udział w akcji sprzedaży kalendarzyków Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”,
  • włącza się do ogólnopolskich akcji „ Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra ŚP”,
  • jest inicjatorem dyskotek szkolnych – klasy mają okazję wykazać się własną inicjatywą – przygotowaniem dekoracji hollu, zorganizowaniem bufetu z poczęstunkiem,
  • organizuje Pocztę Walentynkową, dekoracje okolicznościowe, prowadzi gazetkę szkolną
  • jest organizatorem Dnia Wiosny, Dnia Nauczyciela, Dnia Patrona,
  • jest współorganizatorem na terenie szkoły ogólnopolskich akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Szkoła bez przemocy”.

———————————————
Archiwum 2016/2017