Oddział przedszkolny

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIECHLICACH – SZKOŁA FILIALNA W LESZNIE GÓRNYM

ROK  SZKOLNY 2017/2018
Kadra nauczycieli pracujących w oddziale przedszkolnym  w Lesznie Górnym:
mgr Helena Borsuk – nauczyciel dyplomowany,
mgr Monika Maziec – nauczyciel dyplomowany,
mgr Lilla Stolarczyk-Summad – nauczyciel mianowany,
Małgorzata Bilińska – pomoc nauczyciela.

Godziny pracy nauczycieli
Regulamin oddziału przedszkolnego
Ramowy rozkład dnia
Plan pracy oddziałów przedszkolnych

———————————————————–

ROK  SZKOLNY 2015/2016

Koncepcja pracy przedszkola (pdf)   
REGULAMIN

—————————————————–
Archiwum 2014/2015