Kadra administracyjna

Pracownicy administracji obsługi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach Filia w Lesznie Górnym

Hołowczak Jolanta – sekretarka
Żukowska Elżbieta – sprzątaczka
Małolepsza Małgorzata – sprzątaczka
Bilińska Małgorzata – pomoc nauczyciela
Malinowski Dariusz – konserwator