Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski:
1. Kinga Habowska – przewodnicząca
2. Anna Opas – z-ca przewodniczącej
3. Wiktoria Bilińska – z-ca przewodniczącej

Członkowie:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Lila Stolarczyk-Summad
Małgorzata Augustyniak

Poczet sztandarowy:
Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:
1 Chorąży (sztandarowy) -   Mateusz Mazur
2 asystujących – Wiktoria Gut, Emilia Wójcik
„rezerwowy” skład Pocztu Sztandarowego  – Daria Nejman, Jakub Stehno

(Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej).
Opiekun pocztu sztandarowego: Alicja Sikorska

Poczet Sztandarowy jest wytypowany spośród uczniów klas VI wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość typowania do pocztu sztandarowego uczniów z bardzo dobrą oceną zachowania.
Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

RZECZNIK PRAW DZIECKA:

Małgorzata Augustyniak

Samorząd Uczniowski:

  • pełni opiekę nad Sztandarem Szkoły,
  • jest współorganizatorem apeli inaugurujących nowy rok szkolny oraz  podsumowujących  pracę szkoły za I i II semestr.
  • przeprowadza wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
  • przeprowadza wybory Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka,
  • bierze udział w akcji sprzedaży kalendarzyków Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty”,
  • włącza się do ogólnopolskich akcji „ Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra ŚP”,
  • jest inicjatorem dyskotek szkolnych – klasy mają okazję wykazać się własną inicjatywą – przygotowaniem dekoracji hollu, zorganizowaniem bufetu z poczęstunkiem,
  • organizuje Pocztę Walentynkową, dekoracje okolicznościowe, prowadzi gazetkę szkolną
  • jest organizatorem Dnia Wiosny, Dnia Nauczyciela, Dnia Patrona,
  • jest współorganizatorem na terenie szkoły ogólnopolskich akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Szkoła bez przemocy”.