Prezydium RR

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW – FILIA W LESZNIE GÓRNYM
Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący Rady Rodziców: Pan Marcin Chmura
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Pani Dagmara Sembrat
Skarbnik Rady Rodziców: Pani Anna Kalisiak
Sekretarz Rady Rodziców: Pani Magdalena Pater

oraz członkowie:
1. Pani Renata Czekaj
2. Pani Gabriela Jesse