Prezydium RR

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW – FILIA W LESZNIE GÓRNYM
Rok szkolny 2016/2017

Pan Marcin Chmura-przewodniczący
Pani Dagmara Sembrat- wiceprzewodnicząca
Pani Anna Kalisiak- skarbnik
Pani Magdalena Pater- sekretarz
Pani Gabriela Jesse- członek
Pani Renata Cieślak- członek